O nas

PelviFly & kGoal są światowym liderem w rozwiązaniach wspierających treningi mięśni dna miednicy.

Aplikacja mobilna i portal PelviFly stanowią najbardziej zaawansowane oprogramowanie z unikalną usługą teleopieki, grami rehabilitacyjnymi 3D (serious games), wsparciem algorytmów AI w analizie danych.

Sonda dopochwowa kGoal oraz zewnętrzny czujnik Boost są lubianymi przez użytkowników i cenionymi przez specjalistów urządzeniami pomiarowymi.

Rozwiązanie oferowane przez PelviFly cieszy się znakomitą renomą na rynku i użytkowane jest przez ponad 30 tys. zadowolonych użytkowników.

Należy zauważyć, że Spółka osiągnęła próg rentowności, a dodatkowe finansowanie pozwoli na zwiększenie skali sprzedaży i ekspansję na rynki zagraniczne.

Technologia biofeedback

Profilaktyka zdrowotna z PelviFly

Perspektywiczny rynek

Szacuje się, że globalny rynek stymulatorów mięśni dna miednicy w 2020 roku osiągnął wartość 180,9 mln USD. Przewiduje się, że wartość tego rynku wzrośnie do poziomu 427,2 mln USD w 2028 roku, a tempo wzrostu w okresie 2021-2028 wyniesie 11,5% r/r. (Grand View Research, Pelvic Floor Electric Stimulator Market Size, 2021-2028).

 

Jednym z głównych czynników napędzających wzrost wartości tego rynku jest wzrost świadomości społeczeństwa dotyczącej problemów wynikających z braku dbałości o mięśnie dna miednicy. Ponadto organizacje rządowe i organizacje non-profit w najbliższych latach będą prowadziły szerokie kampanie informacyjne dotyczące postępu technologicznego w tym obszarze.

Planowane Inwestycje

Prognoza wzrostu przychodów do 2023r.

Przewagi konkurencyjne

Osoby kluczowe

Parametry

Jak przebiega kampania pożyczkowa

Zabezpieczenia

  1. Oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się przez Pożyczkobiorcę egzekucji zobowiązań wynikających z zaciągniętych Pożyczek, na rzecz Pożyczkodawcy oraz każdego z Pozostałych Pożyczkodawców w trybie art 777 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz.296 z późn.zm.), do maksymalnej kwoty stanowiącej 130% każdej z Pożyczek udzielonych przez Pożyczkodawcę oraz każdego z Pozostałych Pożyczkodawców.
  2.  Depozyt administratora, do którego składane będą środki pieniężne pochodzące z każdej z Pożyczek udzielonych przez Pożyczkodawcę oraz każdego z Pozostałych Pożyczkodawców do czasu zwolnienia tych środków Pożyczkobiorcy.
  3. Zastaw rejestrowy na rzecz Pożyczkodawcy oraz każdego z Pozostałych Pożyczkodawców na udziałach Pożyczkobiorcy o wartości stanowiącej 130% każdej z Pożyczek udzielonych przez Pożyczkodawcę oraz każdego z Pozostałych Pożyczkodawców.
  4. Zastaw rejestrowy na rzecz Pożyczkodawcy oraz każdego z Pozostałych Pożyczkodawców na zbiorze rzeczy ruchomych, stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, których prawo własności przysługuje Pożyczkobiorcy o wartości stanowiącej 130% każdej z Pożyczek udzielonych przez Pożyczkodawcę oraz każdego z Pozostałych Pożyczkodawców, tj. sprzętu rehabilitacyjnego, obejmujący również rzeczy, prawa lub składniki tego zbioru, które weszły w miejsce pierwotnego przedmiotu zastawu jako ich surogat.